Wat kan AOV bouw voor jouw onderneming betekenen?

Als je een eigen bedrijf hebt moet je jezelf natuurlijk goed verzekeren. Het is goed een inschatting te maken van welke risico’s je loopt, en welke verzekeringen echt nodig zijn. Vergelijk premies en dekking goed en win verzekering advies zzp bouw in als je twijfelt of een verzekering voor jou nodig is.

Welke verzekeringen kunnen van belang zijn voor jouw onderneming?

Voor jouw onderneming kunnen er diverse verzekeringen van belang zijn:

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Dit is een belangrijke verzekering. Het is van belang je te verzekeren tegen schade die jij toebrengt aan een ander. Vergis je niet, ook al heb je een privé aansprakelijkheidsverzekering lopen: jouw bedrijf valt niet onder je privé verzekering.

Vervoerverzekering eigen goederen

Stel, je vervoert een product wat je hebt gemaakt voor je klant en dit raakt beschadigd tijdens een ongeluk. Of je bus wordt opengebroken en al jouw dure gereedschap wordt gestolen. Dit verlies is ook gedekt. Met een eigen vervoerverzekering dek je ook schade tijdens vervoer, parkeren, laden en lossen.

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering biedt professionele, juridische ondersteuning als je te maken krijgt met een juridisch conflict. Dit kan jou als ondernemer overkomen, je zal niet de eerste zijn. Deze verzekering dekt de kosten voor juridisch advies, proceskosten, gerechtskosten en advocaatkosten. Het komt nog wel eens voor dat conflicten te maken hebben met niet betaalde rekeningen. Let er goed op dat er ook incassobijstand in jouw verzekering is opgenomen.

Opstal-, goederen- en inventarisverzekering

Door brand of inbraak kan er schade ontstaan zoals verlies van voorraad. Via een opstalverzekering is het bedrijfspand verzekerd. Deze verzekering biedt dekking tegen schade aan bedrijfsmiddelen zoals gereedschappen, machines, computers en elektronica. Je bent ook verzekerd voor je handelsvoorraad. Meestal zijn de goederen die op eigen terrein staan bij je bedrijfspand ook goed verzekerd. Sommige verzekeraars bieden de inventaris en goederenverzekering als één product aan. Zoek uit of je niet te veel premie betaald. Als je vanuit huis werkt is het vaak voldoende een particuliere verzekering te hebben.

Bedrijfsschadeverzekering

Stel dat jouw bedrijf door één of andere oorzaak stil komt te liggen waardoor jouw omzet ook stagneert. De personeelskosten lopen wel gewoon door. Deze verzekering dekt de vaste kosten en eventuele gederfde winst.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als je kort ziek bent kun je dat meestal wel opvangen. Maar je kan ook langdurig ziek worden of zelfs arbeidsongeschikt. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt voor een inkomen als je niet kan werken. De premies zijn afhankelijk van je leeftijd en de branche waarin je werkt. Ook de wachttijd voordat je de verzekering laat ingaan, is van invloed op de hoogte van de premie. De preimies zijn aftrekbaar via de aangifte inkomstenbelasting.

Sluit risico’s zoveel mogelijk uit

Ondernemen is sowieso risico nemen maar gelukkig kan je voor veel risico’s een verzekering afsluiten. Werk je als zzp bouw dan is het verstandig bepaalde risico’s goed af te dekken. Het kan lastig zijn de juiste aansprakelijkheidsverzekering voor zzp bouw te kiezen. Laat je daarom goed adviseren.